Informatie

  • programma: Visvriendelijk gemaal
  • opdrachtgever: Brabantse Delta
  • opdracht: juni 2015
  • oplevering: eind februari 2018
  • projectarchitect: Miel Karthaus
  • projectteam: Meral Yakısıklı
  • aannemer: GMB Waterkwaliteit en installaties

Projectomschrijving

Het nieuwe gemaal krijgt een landschappelijke inpassing. In de jaren ‘60 werden gemalen gebouwd voor het huisvesten van apparaten en voor de mens die de apparaten bedienen. Tegenwoordig maken we een gebouw dat gezien mag worden en waarbij de werking van het gemaal ook zichtbaar is. Dat hebben we tot uitdrukking gebracht door een rond gemaal te ontwerpen in plaats van een rechthoekig gebouw. Het gemaal is ontworpen met kenmerken van de nog bestaande watermolen uit de 19e eeuw.

Kees de Jong, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: “Met dit ontwerp zorgen we er voor dat het gemaal een landschappelijke inpassing krijgt. Met ook nog eens een mooie verbinding tussen oud en nieuw: kijkt men door het nieuwe gemaal heen, dan is het oorspronkelijke gemaal te zien. Maar belangrijker nog: met dit nieuwe gemaal zijn we op de toekomst voorbereid.”

Visvriendelijk gemaal

Visvriendelijke gemalen worden in Nederland steeds meer toegepast. Deze gemalen worden voorzien van een zogenaamde visveilige pomp. Door toepassing hiervan beschermt het waterschap onder andere de grote en kleine modderkruiper, beide beschermde vissoorten, die in dit gebied leven. Gemalen zijn een barrière voor vissen. Stroomopwaarts lukt het vissen niet om een gemaal te passeren. Stroomafwaarts lopen vissen grote risico’s. Ze kunnen gedood worden of beschadigd raken. Bij een visvriendelijk gemaal komen vissen niet in aanraking met de pompwaaier en kunnen zo ongedeerd het gemaal verlaten.