Koning van Helmond: masterplan

Informatie

Informatie

 • programma: Restauratie en Herbestemming voormalig klein seminarie Christus Koning
 • plaats: Helmond
 • opdrachtgever:
  • Bergopwaarts@Bow, Helmond
  • Reinier van Arkel Groep, Den Bosch
  • SMO, Helmond
 • BVO: 7200 m2, in rijksmonument, 4800 m2 in nieuwbouw;
 • opdracht: 2005, na prijsvraag
 • start bouw: maart 2008
 • oplevering: september 2010
 • projectarchitect: Martijn de Gier
 • projectteam:
  • Miel Karthaus
  • Sandra Burggraaf
  • Jesse Karthaus
  • Dago Hoyere
  • Haiko Flach
 • fotografie: Pieter Kers
 • externe links:

Projectomschrijving

Het voormalig klein-seminarie Christus Koning, aan de rand van Helmond is enige tijd in gebruik geweest als AZC. Na de sluiting komt het in handen van woningbouwvereniging Bergopwaarts, die samen met ons plannen voor dit rijksmonument ontwikkeld. Doelstellingen zijn het rijksmonument in oude luister te herstellen, ruimte te bieden aan starters, maar ook aan andere maatschappelijke functies. Een zoektocht naar mogelijke gebruikers en samenhang tussen die gebruikers leidde uiteindelijk tot een masterplan met daarin een ruim aanbod aan functies en woonmogelijkheden.

In het monument zijn zowel één- als tweekamerstartersappartementen gerealiseerd, maar ook een viertal groepswoningen voor begeleid wonen, de zogenaamde kamers-met-kansen. Deze groepswoningen vonden plaats in de voormalige patersvleugel. De refter en de kapel zijn in gebruik genomen door de Herlaarhof, een psychiatrische kliniek mét een eigen kinderdagverblijf (voor cliënten). De voormalige keuken en het nonnenklooster zijn omgetoverd voor de Zwengel, school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

De structuur van het ensemble, met een hoofdgebouw waarin de leslokalen gelegen zijn en een drietal vleugels maakte deze functiemenging mogelijk, zonder dat het gebouw opgeknipt moest worden. De woonfuncties zijn allen ontsloten via de hoofdentree, en hebben ook nog een eigen in/uitgang. De kapel had reeds een eigen entree, voor bezoekers van buiten het seminarie.

Het was nooit de bedoeling dat de nonnen verder kwamen dan de keuken. Zij mochten de rest van het gebouw niet in: de keuken vormde de schakel tussen het nonnenklooster en het klein-seminarie (de broeders en leken kwamen niet voorbij de keuken). Het nonnenklooster en keuken hadden dan ook al hun eigen entree en buitenruimtes. Door op deze manier de oorspronkelijke structuur in te zetten blijven de bouwdelen, zelfs de oorspronkelijke functies leesbaar in het gebouw.

Zie voor de bouwdelen en hun functies de betreffende projectpagina’s:

 • De Herlaarhof, psychiatrische kliniek (Reinier van Arkel Groep) (projectpagina);
 • Startersappartementen in Rijksmonument (Bergopwaarts) (projectpagina);
 • Startersappartementen in Nieuwbouw (Bergopwaarts) (projectpagina);
 • Groepswoningen begeleid wonen (SMO Helmond) (projectpagina);
 • De Zwengel, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (Reinier van Arkelgroep) (projectpagina)