MBO College Utrecht: Columbuslaan

Informatie

  • opdrachtgever: MBO Utrecht
  • plaats: Utrechtr
  • programma: MBO, haalbaarheidsstudie ruimtelijke kwaliteit
  • BVO: 6000 – 8000 m2
  • opdracht: november 2015
  • projectarchitect: Miel Karthaus
  • projectteam: Martijn de Gier
  • in samenwerking met: LBP|Sight, Antonin van de Bree
  • links:

Projectomschrijving

MBO Utrecht zoekt naar een nieuwe uitstraling voor haar complex aan de Columbuslaan. Eerder hebben wij onderzocht hoe de energiehuishouding van dit ensemble kan worden verbeterd. In vervolg hierop verrichtten wij een haalbaarheidsonderzoek naar renovatie en nieuwbouw.
Eerder was uitsluitend naar de schil van de Columbuslaan en de Aziëlaan gekeken. Nu moest het hele ensemble onder de loep worden genomen. Hoe kan de interne structuur worden verbeterd? Kunnen de huidige volumes nu en in de toekomst plek bieden aan het onderwijs? Hoe kan het ensemble meer relatie met haar omgeving krijgen?

Wij hebben bekeken hoe het College op deze plek kan groeien, kwalitatief en kwantitatief. Dus zowel de interne organisatie, de flexibiliteit van de ruimten, als de netto oppervlakte. Het hoofdgebouw aan de Columbuslaan is architectonisch waardevol, en is robuust. De latere toevoegingen zijn slecht aangesloten op dit volume. Met eenvoudige ingrepen is dit te verbeteren.

Het plaatsen van een atrium tussen het (vernieuwde) blok langs de Aziëlaan en het (nieuwe) blok langs de Australiëlaan worden de drie delen aaneen gesmeed. De begane grond blijft volledig vrij indeelbaar. Hier is ruimte voor vaklokalen, een restaurant, een keuken. Door de begane grond aan het park open te werken, kan het restaurant zelfs de buurt bedienen.

Het binnenklimaat voldoet aan de ‘Frisse Scholen klasse B’. Soms beter, als dat tegen renderend is: grote resultaat, kleine (meer)investering. Denk hierbij aan sterke verbetering van het binnenklimaat, of reductie van het energiegebruik.