Boerderij de Grote Veers [Baak]

Informatie

 • programma: Restauratie, verbouw en realisatie energieneutraliteit T-boerderij
 • status: gemeentelijk monument
 • plaats: Baak (gemeente Bronckhorst)
 • opdrachtgever: Familie van Basten Batenburg
 • BVO: 300 m2
 • opdracht: december 2012
 • oplevering: mei 2016
 • projectarchitect: Meral Yakısıklı
 • projectteam: Miel Karthaus
 • in samenwerking met:

Projectomschrijving

Deze boerderij met  elementen uit de 17e eeuw is gemeentelijk monument. De huidige vorm, een T-boerderij, is ontstaan vóór 1811, de bouwsporen van de diverse uitbreidingen zijn nog altijd goed zichtbaar. De eigenaren gaan het na jaren gebruikt te hebben als opslag weer bewonen. Middels resultaatgerichte renovatie wordt de plattegrond aangepast, het pand bouwfysisch op orde gebracht en de onderhoudskosten inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. Ook wordt grote aandacht besteed aan energie-effectiviteit. Bij dit alles zijn de monumentale waarden van het gebouw leidend voor ingrepen en toevoegingen.

Resultaatgericht renoveren en verbouwen betekent een andere manier van bouwen. In plaats van het achteraf beoordelen van de geleverde prestatie aan de hand van een juridisch bestek, worden de bouwers vooraf geselecteerd op kwaliteit en plan van aanpak. Tijdens en na de uitvoering wordt de afgesproken kwaliteit gemeten. Doordat in de selectie de prijs een afgeleide is van de criteria kwaliteit en tijd, resulteert dit in een betere, effectievere en efficiëntere manier van bouwen en onderhouden.

FASE 1

 • Uitvoeren bouwhistorische verkenning;
 • Uitvoeren energetische opname van de bestaande situatie;
 • Maken van een ontwerpschets;
 • Uitvoeren van een bouwkundige en bouwtechnische opname;
 • Ontwerpen van renovatie- en verbouwscenario’s.

FASE 2

 • Selectie uitvoerende partijen;
 • Vaststellen renovatie- en verbouwscenario.

FASE 3

 • Bouwbegeleiding en kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering.