Energielandschappen van de Toekomst: Stedelijk Gebied. Onze, winnende oplossing, buurtnetten. Warmte is lokaal, organiseer dat dan ook lokaal, met de buurt en voor de buurt. Zie ook onze projectpagina: Energielandschap

slideshow-WarmBouwen-030

Energiezuinigheid is vanzelfsprekend. Ook voor bestaande bouw geldt dat. Maar juist in bestaande bouw is dat technisch lastig. Isolatie is dan lang niet altijd zaligmakend. Niet vanuit duurzaamheid: verkeerde of onjuiste toepassing kan niet alleen schadelijk zijn voor de constructie maar zelfs voor de gezondheid. En die dikke pakketten gaan ook vaak ten koste van monumentale waarden. Wij kijken daarom breder.

Echte duurzaamheid is een samenspel tussen statische maatregelen als isolatie, slimme werktuigbouwkundige maatregelen (de installatietechniek). Maar ook dynamische maatregelen moeten worden bezien. WarmBouwen, door ons ontwikkeld vanuit onze restauratieve praktijk is één van die dynamische maatregelen. Deze methode om gebouwen zeer energiezuinig te maken, zonder de architectuur hiervoor aan te hoeven passen is door ons gepatenteerd. Echter WarmBouwen is geen pasklare oplossing maar een benaderingswijze.

Wij gaan uit van het scheppen van de juiste condities voor gebouw èn gebruiker. Dat wil zeggen dat het gebouw doet wat het moet doen: het bieden van een veilig, dus gezond en comfortabel binnenklimaat aan haar bewoners. Dàt is de functionele rol van architectuur.
In het huidige tijdsgewricht betekent dat ook dat dit zo goed als vrij van fossiele energie gerealiseerd moet worden; energiezuinigheid behoort vanzelfsprekend te zijn.

Maar is energiezuinig ook duurzaam? Dat lijkt zo, maar dat is niet altijd waar. Een energiezuinig gebouw is niet altijd een lang houdbaar gebouw. Of een gezond gebouw.

Wij vinden duurzaamheid vanzelfsprekend: een intrinsiek gezond gebouw. Gezond voor de gebruiker en betaalbaar. Op korte en lange termijn.

Energiezuinigheid is op vele wijzen te bereiken. Welke de juiste is, is sterk afhankelijk van de situatie. Natuurlijk is het altijd verstandig om de vraag te beperken, maar soms kan dat niet of nauwelijks. Vaak is er dan nog veel te realiseren. In energieverbruik, maar ook in comfort. Want energiezuinigheid is leuk, maar koude voeten niet.

Voor ons is vastgoed een middel, geen doel. Ofwel: het vastgoed staat ten dienste van de gebruiker, niet andersom. Dus wonen, leven, werken moet eenvoudig en comfortabel zijn. En dan pas energie-efficiënt. Daar zoeken wij dan ook de middelen bij, in plaats van te vertellen hoé u zich dient te gedragen om energiezuinig te zijn….

Er zijn veel oplossingen denkbaar, veel mogelijk maatregelen. Het gaat erom de ingrepen te laten samenwerken, zodat ook het budget efficiënt wordt ingezet, het eindresultaat waarmaakt wat ’t belooft.

Energiezuinig vastgoed is zuinig, maar we willen ook allemaal gezond kunnen leven. En vastgoed speelt daarin ook een rol.

Schimmels in huis vormen het gros van de gezondheidsklachten bij de GGD; natte muren zijn een voedingsbodem voor schimmels, rotting en allerhande allergenen. Schimmels die een bouwkundige oorzaak hebben zijn niet op te lossen met meer ventilatie, wat wel beweerd wordt.

Isolatie is energiezuinig, aangenomen dat deze juist is aangebracht. Dan is het ook veilig. Het makkelijkst is dat aan de buitenzijde: dan blijft de muur, de constructie, warm.
Maar meestal kan het helemaal niet aan de buitenzijde, en moet ’t binnen. Dan wordt de constructie kouder, er stroomt immers minder warmte meer door naar buiten. Dat is de bedoeling van isolatie. Maar op koude oppervlaktes condenseert waterdamp. Oók in muren of achter voorzetwanden. Natte isolatie isoleert niet, die schimmelt en rot. Houten delen in de constructie, vloerbalken en kozijnen bijvoorbeeld, rotten ook. Staal gaat roesten.
Met dampdichte folies en kitten wil men het vocht binnenhouden, zodat het niet in de constructie kan condenseren, maar wegventileren. Dure en beperkt houdbare oplossingen voor een probleem dat gemaakt is.

WarmBouwen houdt de constructie warm, en dus droog. Daarmee neemt WarmBouwen een belangrijke oorzaak weg van volksziekten als astma, allergiën en diverse long- en huidziektes. Fossielvrij, dus ‘gratis’.
Gezond. Voor u en het gebouw.

WarmBouwen streeft een balans na tussen het te veel aan koude in de winter en het te veel aan warmte in de zomer: hét kenmerk van een gematigd klimaat.
Het gebouw moet ook in staat zijn zelf gezond te blijven. De constructie moet dan ook intrinsiek gezond zijn: dampopen, geen gevaar voor schimmels en allergenen. Een intrinsiek gezond gebouw behoeft minder onderhoud en is daarmee ook goedkoper.
Installaties staan ten dienste van gebouw en gebruiker. Niet andersom. In deze visie dienen installaties er alleen toe om het comfort te verhogen, niet om het klimaat kunstmatig te creëren of gezond te maken.WarmBouwen bereikt deze doelstellingen door de schil van het gebouw te voorzien van een watervoerende laag, zoals wij al gewend zijn bij vloerverwarming. De vloeistof die in deze laag circuleert wordt  in uitwisseling gebracht met de bijna onbegrensde energie die in de bodem is opgeslagen. Energie in de vorm van warmte, vastgehouden in het grondwater met een temperatuur die gelijk is aan het natuurlijke gemiddelde tussen zomer en winter. Op basis van deze temperatuur kunnen  gevels en daken het gebouw zowel koelen als verwarmen.
In de winter omgeeft een relatief warme schil het interieur van het gebouw. Het lijkt of het buiten altijd lente is. Dit heeft een drastische reductie van het warmteverlies vanuit het interieur naar buiten tot gevolg. Daarnaast maakt de hogere temperatuur in de constructie van de schil het risico op condensatie bij vochttransport van binnen naar buiten veel kleiner. Schimmel en rot krijgen geen kans meer; een gezond verblijf in een gezond gebouw.
In de zomer wordt het interieur zonder bijkomende voorzieningen gekoeld door de dan relatief koele schil. Opname en afgifte van warmte zijn in balans met elkaar; een robuust evenwicht dat als vanzelfsprekend aansluit bij het spontane gedrag van mensen.

Energiescan: (energie)architect aan tafel

onderhandenU wilt uw pand restaureren of renoveren, maar vooral verduurzamen? Vraag ons aan tafel bij u thuis voor een eerste adviesgesprek.
Ons specialisme is bestaande, oude, gebouwen weer comfortabel en energieneutraal te maken. Of bijna energieneutraal. Dit vereist maatwerk: om met respect voor architectonische en soms ook monumentale waarden fossielvrij te worden, moet goed gekeken worden naar wat er staat. Geen standaardpakket waar u zich aan moet aanpassen, maar een aangepast pakket, dat op uw situatie past.
Ter plaaste bij u thuis kunnen we samen zien welke mogelijkheden en welke beperkingen het pand heeft. Zo komen wij tot een duurzame oplossing om met schone energie een comfortabel binnenklimaat te maken.

Zoals u mag verwachten van elke architect is ons advies onafhankelijk. Wij worden niet betaald door leveranciers en steken eventuele kortingen in úw achterzak. Daarom vragen wij een vergoeding van € 90* voor een eerste gesprek.

*Inclusief BTW, binnen Zuid-Holland. Daarbuiten vragen wij een aanvullende vergoeding voor reiskosten.