Voordat plannen voor verbouw worden opgesteld, is het wijs om eerst naar de energiehuishouding, het comfort en het binnenmilieu te kijken. Wij kijken met een architectonisch oog naar deze opgaven, zoeken naar het hoogste rendement op de investering: behoud van het goede, verbetering waar mogelijk.

Indien vereist werken wij samen met specialisten op het gebied van BREEAM, CO2-uitstoot, bouwfysica, bouwhistorie. Hiermee bieden wij de mogelijkheid om in één onderzoek alle aspecten te beoordelen. Denk hierbij aan:

 • Inventarisatie monumentwaarden;
 • Inventarisatie koudebruggen;
 • Opsporen bouwfysische defecten;
 • Ruimtelijke mogelijkheden;
 • Programmatische mogelijkheden;
 • Reductie energieverbruik;
 • Verbetering binnenklimaat (vocht, ventilatie, temperatuur, allergene factoren);
 • Reductie schimmels en rotting;
 • Architectonische mogelijkheden;
 • Installatie-advies;
 • EPA/EPG-waardering;
 • BREEAM-advies.

Energielandschap van de toekomst [stedelijk landschap]

Deze inzending spreekt het meest aan door de wijze waarop zonder nieuwe landsschapspijn of pijn in de stedelijk inrichting voor met name de behoefte aan warmte in woonwijken kan worden bijgedragen aan de acceptatie van de energietransitie.

gemaal beetskoog [oudendijk]

Nieuwbouw gemaal, waarbij vooral de landschappelijke inpassing van belang is. Geen grote architectonische gebaren, maar terughoudend ruraal ontwerp.