Netwerkwerkbijeenkomst VVE 010

Netwerkbijeenkomst van VVE-010: Verenigingen van Eigenaren wisselen hun ervaringen uit bij het verduurzamen van hun gebouw. Er is een medewerker van het Nationaal Energiebespaarfonds aanwezig om alle vragen over financieringsmogelijkheden te beantwoorden. Martijn de Gier treedt op als deskundige inzake het opwekken van zonne-energie op daken van VvE’s.

Nagele, Viert!

Vier teams, waaronder kbng met het plan “Nagele, Viert!” zijn door de jury geselecteerd voor de tweede ronde van de prijsvraag Energielab Nagele.

Video Gemaal Schardam online

Hans Dorland (videofilmclub Saenden) heeft met een drone beelden gemaakt van de bouw van gemaal Schardam. Het is een serieuze documentaire over de achtergrond en de bouw geworden.

Start bouw gemaal emilia

Feestelijke start bouw gemaal Emilia. Dit visvriendelijke gemaal zorgt ervoor dat het poldergebied Emilia droge voeten houdte, en draagt zorgt voor het juiste oppervlaktewaterpeil.

Inloopavond gemaal De Poel

Medio september was de inloopavond Gemaal de Poel. Na welstand zijn nu dus ook de omwonenden ingelicht. Gebleken is dat men erg blij is met het uitzichtpunt én dat het niet zo hoog is. Er is ook gesproken over behoud van het oude gemaal, maar dat lijkt vooralsnog niet mogelijk… Zie ook de projectpagina: gemaal…