De Keuken van Noord

Informatie

 • programma: herbestemming en herontwikkeling Penitentiaire Inrichting Noordsingel en Rechtbank
 • plaats: Rotterdam
 • status: Rijksmonument
 • opdracht: 2011, prijsvraag
 • samenwerkingsverband:
  • Steeds
  • Urbannerdam
  • stadsconcepten & vastgoedadvies
  • eQmarketing

Projectomschrijving

Redepten voor de ontwikkeling van het terrein van de Penitentiaire Inrichting (P.I.) in Het Oude Noorden, Rotterdam. In 2014 zal de P.I. in Rotterdam Noord voorgoed haar deuren voor gevangenen sluiten. Haar poorten gaan dan echter wagenwijd open voor de wijk Het Oude Noorden. Eindelijk is de tijd daar, dat dit terrein niet langer als een grote ondoordringbare steen op de maag ligt.

Dit oude gevangenisgebouw is een belangrijk monument. Het is het enige exemplaar in Nederland van dit gevangenistype: een uniek stervormig panopticum.

Juist om dit monument weer voor een nieuw gebruik aan het werk te krijgen, proberen wij het zo te bekokstoven dat de nieuwe functies zo veel als mogelijk vanzelf passen in het gebouw. Dat is handig en goedkoop, want je hoeft minder te slopen om er
te bouwen en laat de historie in tact.

Als wij het straks anders gaan gebruiken, krijgt de gevangenis een nieuwe betekenis in het Oude Noorden. Iedereen zal dan van een
mooi gebouw spreken.

De keuken van Noord

‘De keuken van Noord’ wil een ontwikkeling van het voormalige gevangenisterrein stimuleren die vanuit het Oude Noorden zelf voortkomt. Het gaat om een planproces dat uitdrukkelijk niet van bovenaf opgelegd wordt. Een ontwikkeling in gang gezet door ondernemers, bewoners en instellingen die willen investeren in de wijk. Dit betekent dat het eindbeeld van de ontwikkeling niet concreet vastligt. Het is een open planproces.