Uitvaartcentrum Monuta Ogier

Informatie

  • programma: uitvaartcentrum (6 24-uurs en 2 wisselkamers) als uitbreiding bij bestaand crematorium
  • plaats: zoetermeer
  • opdrachtgever: Monuta Bouw & Techniek (Apeldoorn)
  • BVO: 800 m2 in uitbreiding
  • opdracht: 2013
  • start bouw: december 2014
  • oplevering: september 2015
  • projectarchitect: Martijn de Gier
  • projectteam: Miel Karthaus, Dago Hoyer, Meral Yakısıklı
  • links: website meerbloemhof

Projectomschrijving

De begraafplaats bij het crematorium Meerbloemhof te Zoetermeer raakt vol, waardoor de gemeente deze aan de noordzijde van het crematorium uitbreidt. Hierdoor moest het crematorium aangepast: de noordgevel is immers volledig gesloten, uitgevoerd in CorTen-staal, teneinde om een zo groot mogelijke scheiding tussen het leisure-landscape (skihelling, klimbaan, tennis- en rugbyvelden) te realiseren.

De wens om het uitvaartcentrum in Zoetermeer samen te voegen met het crematorium bestond al langer, en een betere aanleiding was niet denkbaar.

Echter hoe een ‘af’ gebouw aan precies die gesloten zijde uit te breiden? Wij vonden een oplossing door het crematorium als een bloem te beschouwen en een extra blad toe te voegen. De beeldtaal over te nemen, zonder te kopiëren. Zo zijn de typerende rollagen in het metselwerk op een andere wijze teruggekomen, is dezelfde steen gebruikt én zijn alle gevels gekromd uitgevoerd.

Het hoofdgebouw is en blijft het crematorium, met de aula als hoogtepunt. Toch is het uitvaartcentrum geen uitbreiding: het is een volledig zelfstandig gebouw, dat een ensemble vormt het het crematorium.