Uit de inzendingen die werden ingediend voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst heeft de jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker drie visies geselecteerd voor het stedelijk gebied van Zwolle: plan Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie van KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN, plan Connected Naoberhoods van Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad en plan Deelt Warmte, Zwolle van kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art. NederLandBovenWater heeft de drie teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag voor het landelijk gebied (A16, Breda) en het waterlijk gebied (Zeeuwse zoute wateren) is vandaag ook bekend gemaakt.

De inzendingen
Met de prijsvraag Energielandschap van de toekomst vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het stedelijk gebied gaat het om het grondgebied van de gemeente Zwolle, in het landelijk gebied om het gebied rond de A16 en in het waterlijk gebied om de Zeeuwse zoute wateren.
90 belangstellende registreerden zich voor deelname aan de prijsvraag. Uit de inzendingen, die tot de beoordeling werden toegelaten, selecteerde de jury unaniem de drie plannen:

S003 Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
S005 Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
S009 Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie, Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
De samenvatting van de inzendingen uit de eerste ronde, met daarbij de volledige teamsamenstelling, is hier te downloaden. De inzenders zijn uitgenodigd om hun visie in de tweede ronde uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie

Deelt Warmte, Zwolle

Warmte laat zich slecht opwekken en slecht vervoeren, daarom is warmte lokaal. Wat zijn de mogelijkheden voor warmtedelen, een kostenefficiënte en comfortabele oplossing voor de energietransitie. Dit vraagt een andere mentaliteit; wil men in een energiecoöperatie. Of is nog niet iedereen daaraan toe? Dat een taak voor de maatschappij. Dat zijn wij.
Een pasklare oplossing ontbreekt, er zijn er te veel variabelen: als dichtheid, omgeving, eigendom. Er is een doel: comfortabel zonder gas. Er zijn middelen, beproefd en bewezen, als warmtepomp en, warmtenetten en laag-temperatuur-verwarming. Warmte is lokaal, we kunnen het delen met de buren, de buurt, verder dan dat wordt inefficiënt.
Welke warmte delen we? Warmte uit een gedeelde bron, 12ºC, of uit een goed geladen aquifer, tot 22ºC? Delen we de warmtepomp, met een warmtenet of gebruiken we afvalwarmte, beide 40ºC?
In elk geval geen hoge temperatuur, die moet opgewekt worden, gedeeld worden met kostbare leidingen. Dan ontbreekt de noodzaak tot verbetering. Warm wordt het toch wel. Soms is hoge temperatuur vereist en biedt geothermie soelaas. De afvalwarmte daarvan? Die verkoop je voor een zacht prijsje.
Deel laagwaardige warmte, tussen de 12º en 40ºC. Deel het over buurtnetten. Samen kan dat ontwikkeld worden, door de buurt, ondersteund door specialisten.

 

links:

architectuur lokaal – uitslag

architectuur lokaal – prijsvraag