Gemaal Beetskoog [Oudendijk]

Informatie

  • programma: nieuwbouw vervangend gemaal
  • plaats: Oudendijk (gemeente Koggenland), Nederland
  • opdrachtgever: HHNK
  • BVO: 150 m2
  • opdracht: 2015
  • oplevering: medio 2018
  • projectarchitect: Miel Karthaus
  • projectteam: Meral Yakısıklı
  • aannemer: nog niet bekend
  • externe links:

projectomschrijving

Aan de westzijde van de polder Beetskoog is behoefte aan een blokbemaling. Het bleek inefficiënt en energieverspillend te zijn om naast het hoger gelegen huidige gemaal een lager gelegen nieuw blokbemalingsgemaal te plaatsen. Hierop werd besloten het huidige gemaal af te stoten en een nieuw gemaal te bouwen op het lage peil van de blokbemaling. Het water wordt op deze manier direct op de boezem geloosd. Dit houdt in dat het nieuwe gemaal in het polderlandschap terecht komt. Wat voor het ontwerp eerder om een landschappelijke dan om een architectonische benadering vraagt.
De weidse polderstructuur is geheel intact en spant van Oost naar West, tussen IJsselmeer en Beemster. De kavelsloten staan hier vrijwel haaks op. De horizon is vrij van bebouwing. Voor een logische ingreep laten we het gemaal mee doen met deze richtingen zonder de horizon te domineren. Het plaatsen van een structuur in plaats van een gebouw is het uitgangspunt geweest.
Om het gemaal vrij en het polderlandschap gaaf te houden is het ons gelukt een ontwerp te maken die hekwerken overbodig maakt.