beeldkwaliteitsonderzoek hoogheemraadschap noorderkwartier

Informatie

  • programma: beeldkwaltiteitsonderzoek
  • opdrachtgever: HHNK
  • opdracht: 2016
  • oplevering: 2016
  • projectarchitect: Miel Karthaus
  • projectteam: Meral Yakısıklı, Martijn de Gier
  • aannemer: Heijmans
  • externe links:

projectomschrijving

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ons gevraagd een ‘beeldkwaliteitsplan‘ te maken dat als instrument kan dienen bij de vernieuwing en renovatie van gemalen in het Hollands Noorderkwartier. Het instrument moet er toe bijdragen dat alle in de toekomst te maken ontwerpen voor gemalen tot een goede inpassing in de omgeving leiden als ook dat deze herkenbaar zijn als een gebouw van het HHNK.
Zonder concreet voor te schrijven wat het beeld moet zijn van een toekomstig gemaal, worden heldere uitgangspunten en randvoorwaarden aan het ontwerpproces meegegeven. Het gaat zowel om de formulering van inperkingen als van vrijheden in het ontwerp.
In het geval het betreffende gemaal zonder architect tot stand komt moet het document voor het uitvoerend bouwbedrijf voldoende duidelijk aangeven waar deze zich aan te houden heeft. In het geval het betreffende gemaal volgens een architectonisch ontwerp tot stand komt moet het document duidelijk aangeven waar een vrije interpretatie van het beeldkwaliteitsplan beoogd wordt. Naast het functionele programma van eisen formuleert het de opgave waar het architectonische beeld aan moet voldoen.