gemaal c. mantel [schardam]

Informatie

Projectomschrijving

Het gemaal bij Schardam gaat de naam C. Mantel dragen, naar de hoogheemraad Cees Mantel (zie website hhnk.nl). De naam moest een plaats krijgen in het ontwerp. Tijdens de bouw is een studie verricht naar de plaats, de vorm en de materialisatie van de letters. Samen met Vivienne van Leeuwen (eindeloos.com) is een letter, een spatiëring en een ontwerp gemaakt voor de beton-elementen. Hierbij zijn de letters alternerend opliggend en verdiept uitgevoerd.

 

Voor meer informatie over het project zelf zie de projectpagina.