dan komt ie voorop de site

Netwerkwerkbijeenkomst VVE 010

Netwerkbijeenkomst van VVE-010: Verenigingen van Eigenaren wisselen hun ervaringen uit bij het verduurzamen van hun gebouw. Er is een medewerker van het Nationaal Energiebespaarfonds aanwezig om alle vragen over financieringsmogelijkheden te beantwoorden. Martijn de Gier treedt op als deskundige inzake het opwekken van zonne-energie op daken van VvE’s.