Netwerkwerkbijeenkomst VVE 010

Netwerkbijeenkomst van VVE-010: Verenigingen van Eigenaren wisselen hun ervaringen uit bij het verduurzamen van hun gebouw. Er is een medewerker van het Nationaal Energiebespaarfonds aanwezig om alle vragen over financieringsmogelijkheden te beantwoorden. Martijn de Gier treedt op als deskundige inzake het opwekken van zonne-energie op daken van VvE’s.

Inloopavond gemaal De Poel

Medio september was de inloopavond Gemaal de Poel. Na welstand zijn nu dus ook de omwonenden ingelicht. Gebleken is dat men erg blij is met het uitzichtpunt én dat het niet zo hoog is. Er is ook gesproken over behoud van het oude gemaal, maar dat lijkt vooralsnog niet mogelijk… Zie ook de projectpagina: gemaal…

Herstart Technicum Ugent

Technicum Gent, herontwikkeling blokken I en II tot NZEB-gebouwen. Na overleg door de opdrachtgever met de gebruikers is een besluit gevallen over het programma. Dat betekent dat we door kunnen met de herontwikkeling van de gebouwen. Zonder definitief programma is het immers lastig plattegronden tekenen.