Calvijn College [Amsterdam]

Informatie

  • programma: onderzoek naar mogelijkheden tot behoud en herbestemming monumentaal schoolgebouw
  • plaats: amsterdam
  • opdrachtgever: Amarantis
  • opdracht: juni 2007

Projectomschrijving

Het stedenbouwkundig plan ‘podium’ liet geen ruimte tot behoud van het monumentale Calvijn College. Jammer, naar oordeel van Amarantis. Zij vroegen ons of het mogelijk was het gebouw te behouden binnen de contouren van het nieuwe stedenbouwkundig plan. Hoewel niet aangewezen als beschermd monument, mag het gebouw bijzonder genoemd worden. Het Corbusiaanse gebouw van Ingwersen heeft sterke karakteristiek elementen, zoals het opvallende trappenhuis en de aula.