Shell Central Offices: C23

Informatie

 • programma: Restauratie en nieuwbouw van de Haagse kantoren van Shell, herprofilering Carel van Bylandtlaan.
 • plaats: Den Haag
 • opdrachtgever: Shell
 • opdracht: winter 2001
 • start bouw: medio 2003
 • oplevering oktober 2005
 • BVO masterplan: 83.323 m2
 • in samenwerking met:
  • Braaksma & Roos architectuur
  • Ellerman Lucas van Vugt Architecten
 • met medewerking van: 3TO architecten
 • projectarchitect:
  • Miel Karthaus (kbng)
  • Niek van Vugt (ELV)
 • projectteam:
  • Job Roos
  • Carol Groenewegen
  • Wim van der Valk
  • Olivier Graeven
  • Martijn de Gier
  • Jesse Karthaus
  • en vele anderen
 • fotografie: Pieter Kers, kbng
 • externe links:

Projectomschrijving

C23, in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd naar ontwerp van Roosenburg vormt de hoek tussen de Carel van Bylandtlaan en de Oostduinweg. Het karakteristieke gebouw is een gemeentelijk monument, maar de inrichting paste niet meer op de manier van werken die Shell voorstond. Het project ‘Metamorfose’ werd dan ook aangegrepen om niet alleen het gebouw uit te breiden en te verbinden met de overige gebouwen rond de Carel van Bylandt laan, maar ook om het geheel opnieuw in te richten.

Het Nieuwe Werken

De wens voor meer flexibiliteit in de organisatie, een intensiever gebruik van het gebouw en het internationale karakter van het bedrijf vertaalde zich in een andere opzet van gebouw en gebruik van het gebouw. Inmiddels is dit bekend als ‘Het Nieuwe Werken’.

Wij hebben voor Shell hieraan vorm gegeven door het gehele gebouw opnieuw in te richten, maar met respect voor het oorspronkelijk ontwerp. Het karakter van het cellenkantoor is gehandhaafd, maar door slim om te gaan met werkplekken, licht en meubilair is hierin een grote flexibiliteit mogelijk. Tevens wordt zo akoustische overlast tussen werknemers sterk beperkt.

Daar waar mogelijk zijn kantoortuinen gerealiseerd. Deze werklandschappen zijn vergaand flexibel en vormen een plek om aan te haken aan de organisatie. Middels (vast) meubilair, glazen wanden en plafondeilanden wordt een beslotenheid en een rust gecreërd die in een gewone kantoortuin ver te zoeken is.

Op deze wijze is er een goede balans onstaan tussen open kantoortuinen, besloten werkplekken, stilte plekken en vergaderruimtes. Ook kon op deze wijze optimaal gebruik worden gemaakt van het bestaande gebouw, werden grote ingrepen geminimaliseerd en kon veel worden hergebruikt.

masterplan Shell

Binnen het project ‘Metamorfose‘ hadden wij onder meer de volgende werken onder handen: