Shell Central Offices: Masterplan

Informatie

 • programma: Restauratie en nieuwbouw van de Haagse kantoren van Shell, herprofilering Carel van Bylandtlaan.
 • plaats: Den Haag
 • opdrachtgever: Shell
 • opdracht: winter 2001
 • start bouw: medio 2003
 • oplevering oktober 2005
 • BVO masterplan: 83.323 m2
 • in samenwerking met:
  • Braaksma & Roos architectuur
  • Ellerman Lucas van Vugt Architecten
 • met medewerking van: 3TO architecten
 • projectarchitect:
  • Miel Karthaus (kbng)
  • Niek van Vugt (ELV)
 • projectteam:
  • Job Roos
  • Carol Groenewegen
  • Wim van der Valk
  • Olivier Graeven
  • Martijn de Gier
  • Jesse Karthaus
  • en vele anderen
 • externe links:

Projectomschrijving

Shell besloot om haar kantoren te bundelen rondom de Carel van Bylandtlaan te Den Haag, waar het al gevestigd was. Daarmee ontstond de noodzaak de panden opnieuw met elkaar te verbinden en uit te breiden. Het aantal werkplekken moest toenemen én de werkwijze ging veranderen. Daarnaast werd Den Haag het interne opleidingsinstituut van Shell.

Learningcentre

Met de komst van een ‘Learningcentre’ waar staf en personeel uit de gehele wereld gedurende 8 à 10 dagen intern verblijft en trainingen ontvangt, is een grote herstructurering van de kantoren aan beide zijden van de Carel van Bylandtlaan in gang gezet.

Carel van Bylandtlaan

Tesamen met het bureau Ellerman Lucas van Vugt hebben wij een plan ontwikkeld voor een functioneel en in bereikbaarheid sterk samenhangend complex van deels bestaande en deels nieuw gebouwde vestigingen van Shell aan beide zijden van de Carel van Bylandtlaan. Belangrijk hierin is dat dit complex zich niet de stedelijke ruimte toe-eigent, maar zich als een organisch deel van de stad Den Haag blijft gedragen. De functie van de Carel van Bylandtlaan als ontsluiting van de woonwijk Benoordenhout is hierin niet aangetast, maar versterkt. Zo is het noodzakelijke parkeren geheel uit de openbare ruimte verwijderd en is de Carel van Bylandtlaan opnieuw naar ontwerp van het gemeentelijk ingenieursbureau ingericht. Eén van de belangrijkste ingrepen was de aanleg van een vijf verdiepingen tellende parkeergarage in het centrum van het complex onder de Carel van Bylandtlaan. Deze garage met een capaciteit van 300 auto’s is bereikbaar via de bestaande garage die aanwezig is onder het hoofdgebouw uit de tachtiger jaren van Skidmore, Owings and Merill.

Verscheidenheid

Een groeiende stad bestaat altijd uit naast elkaar bestaande stijlen en gebouwtypes, dit in tegenstelling tot een kantoorlocatie. Om Shell onderdeel te laten zijn van de stad, is ook hier gezocht naar een verscheidenheid in stijlen en architectuur. Deze komen tot uiting in de verschillende langs de laan staande gebouwen, die functioneel onderling verbonden zijn. Beide zijden van de Carel van Bylandtlaan zijn vanuit de parkeergarage bereikbaar middels een verbinding onder het maaiveld. Deze tunnel verbindt de bestaande hoofdentree (C16) met de nieuwe entreehal, die deels onder maaiveld in een nieuwe uitbreiding van het bestaande kantoorgebouw uit de vijftiger jaren (C23) is gerealiseerd. Zij manifesteert zich als een brug met uitzicht op de bovenste laag van de parkeergarage. Ook vormt het een verbinding tussen het nieuwe accomodatiegebouw (C23-acc) dat op het binnenterrein is gebouwd en de restaurant, lounge en ontbijt voorzieningen die in het monumentale gebouw (C30) van de gebroeders Nieuwkerk zijn gerealiseerd.

kbng

Binnen het project ‘Metamorfose’ hadden wij onder meer de volgende werken onder handen: