Vijver boven de parkeergarage

Parkeergarage Hageveld Heemstede

De parkeergarage van Hageveld is gelegen onder de vijver voor de entree. De inrit loopt dwars door de vijver.

Hageveld Heemstede

Parkeergarage onder de vijver

Hageveld Heemstede

De vijver tussen de vleugels

Hageveld Heemstede

Inrit parkeergarage

Hageveld Heemstede

Inrit garage

Vrijstaande nooduitgangen van de parkeergarage

Hageveld Heemstede

Verlichting van onderaf