Voordat plannen voor verbouw worden opgesteld, is het wijs om eerst naar de energiehuishouding, het comfort en het binnenmilieu te kijken. Wij kijken met een architectonisch oog naar deze opgaven, zoeken naar het hoogste rendement op de investering: behoud van het goede, verbetering waar mogelijk.

Indien vereist werken wij samen met specialisten op het gebied van BREEAM, CO2-uitstoot, bouwfysica, bouwhistorie. Hiermee bieden wij de mogelijkheid om in één onderzoek alle aspecten te beoordelen. Denk hierbij aan:

 • Inventarisatie monumentwaarden;
 • Inventarisatie koudebruggen;
 • Opsporen bouwfysische defecten;
 • Ruimtelijke mogelijkheden;
 • Programmatische mogelijkheden;
 • Reductie energieverbruik;
 • Verbetering binnenklimaat (vocht, ventilatie, temperatuur, allergene factoren);
 • Reductie schimmels en rotting;
 • Architectonische mogelijkheden;
 • Installatie-advies;
 • EPA/EPG-waardering;
 • BREEAM-advies.

MBO-Utrecht, Columbuslaan

Na een eerder onderzoek om de energiehuishouding te verbeteren, nu een haalbaarheidsstudie naar ruimtelijke verbetering

Shell Central Offices: Accommodatie C23

Hotel voor Shell medewerkers, in het cour van gemeentelijk monument C23. Onderdeel van het project Metamorfose, waarin het shell complex rond de Carel van Bylandtlaan geheel onder handen genomen is.

Shell Central Offices: C23extensie

Uitbreiding van het gemeentelijk monument aan de Carel van Bylandtlaan te Den Haag. Deze uitbreiding vormt de schakel tussen alle gebouwen van Shell rondom deze laan.

Shell Central Offices: C23

Restauratie en herinrichting van gemeentelijk monument C23, uitbreiding van het gemeentelijk monument. Onderdeel van het Project Metamorfose, totale aanpak van de Haagse Hoofdkantoren van Shell.

Shell Central Offices: Masterplan

Restauratie en nieuwbouw in stedelijk weefsel rondom de Carel van Bylandtlaan te Den Haag: het project Metamorfose waarin de gehele Central Offices van Shell onder handen zijn genomen.

Shell Central Offices: C30

Restauratie en herinrichting rijskmonument. Onderdeel van het project Metamorfose, waarin het gehele Haagse Hoofdkantoor van Shell onder handen is genomen.