Voordat plannen voor verbouw worden opgesteld, is het wijs om eerst naar de energiehuishouding, het comfort en het binnenmilieu te kijken. Wij kijken met een architectonisch oog naar deze opgaven, zoeken naar het hoogste rendement op de investering: behoud van het goede, verbetering waar mogelijk.

Indien vereist werken wij samen met specialisten op het gebied van BREEAM, CO2-uitstoot, bouwfysica, bouwhistorie. Hiermee bieden wij de mogelijkheid om in één onderzoek alle aspecten te beoordelen. Denk hierbij aan:

 • Inventarisatie monumentwaarden;
 • Inventarisatie koudebruggen;
 • Opsporen bouwfysische defecten;
 • Ruimtelijke mogelijkheden;
 • Programmatische mogelijkheden;
 • Reductie energieverbruik;
 • Verbetering binnenklimaat (vocht, ventilatie, temperatuur, allergene factoren);
 • Reductie schimmels en rotting;
 • Architectonische mogelijkheden;
 • Installatie-advies;
 • EPA/EPG-waardering;
 • BREEAM-advies.

Energielandschap van de toekomst [stedelijk landschap]

Deze inzending spreekt het meest aan door de wijze waarop zonder nieuwe landsschapspijn of pijn in de stedelijk inrichting voor met name de behoefte aan warmte in woonwijken kan worden bijgedragen aan de acceptatie van de energietransitie.

Shell Central Offices: Accommodatie C23

Hotel voor Shell medewerkers, in het cour van gemeentelijk monument C23. Onderdeel van het project Metamorfose, waarin het shell complex rond de Carel van Bylandtlaan geheel onder handen genomen is.

Kook met ons mee

Alternatief plan met de buurt voor de rechtbank en gevangenis in Het Oude Noorden [Rotterdam]

Shell Central Offices: C23extensie

Uitbreiding van het gemeentelijk monument aan de Carel van Bylandtlaan te Den Haag. Deze uitbreiding vormt de schakel tussen alle gebouwen van Shell rondom deze laan.

Shell Central Offices: C23

Restauratie en herinrichting van gemeentelijk monument C23, uitbreiding van het gemeentelijk monument. Onderdeel van het Project Metamorfose, totale aanpak van de Haagse Hoofdkantoren van Shell.

Shell Central Offices: Masterplan

Restauratie en nieuwbouw in stedelijk weefsel rondom de Carel van Bylandtlaan te Den Haag: het project Metamorfose waarin de gehele Central Offices van Shell onder handen zijn genomen.

Shell Central Offices: C30

Restauratie en herinrichting rijskmonument. Onderdeel van het project Metamorfose, waarin het gehele Haagse Hoofdkantoor van Shell onder handen is genomen.

Shell Central Offices: Corridor

Verbinding tussen C16 en C30. Deel van het project Metamorfose, waarin het gehele Haagse hoofdkantoor van Shell onderhanden werd genomen.

De Keuken van Noord

Plan voor herbestemming en herontwikkeling Rechtbank en P.I. Noordsingel Rotterdam