Voordat plannen voor verbouw worden opgesteld, is het wijs om eerst naar de energiehuishouding, het comfort en het binnenmilieu te kijken. Wij kijken met een architectonisch oog naar deze opgaven, zoeken naar het hoogste rendement op de investering: behoud van het goede, verbetering waar mogelijk.

Indien vereist werken wij samen met specialisten op het gebied van BREEAM, CO2-uitstoot, bouwfysica, bouwhistorie. Hiermee bieden wij de mogelijkheid om in één onderzoek alle aspecten te beoordelen. Denk hierbij aan:

 • Inventarisatie monumentwaarden;
 • Inventarisatie koudebruggen;
 • Opsporen bouwfysische defecten;
 • Ruimtelijke mogelijkheden;
 • Programmatische mogelijkheden;
 • Reductie energieverbruik;
 • Verbetering binnenklimaat (vocht, ventilatie, temperatuur, allergene factoren);
 • Reductie schimmels en rotting;
 • Architectonische mogelijkheden;
 • Installatie-advies;
 • EPA/EPG-waardering;
 • BREEAM-advies.

Energielandschap van de toekomst [stedelijk landschap]

Deze inzending spreekt het meest aan door de wijze waarop zonder nieuwe landsschapspijn of pijn in de stedelijk inrichting voor met name de behoefte aan warmte in woonwijken kan worden bijgedragen aan de acceptatie van de energietransitie.

MBO-Utrecht, Columbuslaan

Na een eerder onderzoek om de energiehuishouding te verbeteren, nu een haalbaarheidsstudie naar ruimtelijke verbetering

Kook met ons mee

Alternatief plan met de buurt voor de rechtbank en gevangenis in Het Oude Noorden [Rotterdam]

Calvijn College [Amsterdam]

Onderzoek naar mogelijkheden tot behoud van monumentaal maar niet beschermd gebouw van de hand van Ingewersen

De Keuken van Noord

Plan voor herbestemming en herontwikkeling Rechtbank en P.I. Noordsingel Rotterdam